Gazony

Floramur

DANE TECHNICZNE

Gazon "20"
Średnica zewnętrzna45cm
Średnica wewnętrzna35cm
Wysokość20cm
Masa15kg
Gazon "30"
Średnica zewnętrzna45cm
Średnica wewnętrzna35cm
Wysokość30cm
Masa25kg
Floramur mini
Średnica zewnętrzna30cm
Średnica wewnętrzna25cm
Wysokość20cm

OPIS PRODUKTU

Gazony Floramur przeznaczone są do wykonywania murów oporowych, skarp, skalniaków i klombów. Ustawione w różnych kombinacjach i obsadzone roślinnością, tworzą efektowne i dekoracyjne ściany zieleni, tzw. "wiszące ogrody".

Budowle wykonane z gazonów Floramur należy posadowić na fundamencie, którego parametry uzależnione są od wielkości konstrukcji i miejscowych warunków gruntowych.

Dzięki zastosowaniu do produkcji gazonów specjalnych kruszyw, są one lekkie i charakteryzują się dużą wytrzymałością konstrukcyjną, mrozoodpornością i dobrymi właściwościami termicznymi.

Norma układania:
wysokość 30cm - 9,5 szt./m2 , 2,9szt./mb
wysokość 20cm - 14,3szt./m2 , 2,9szt./mb

KOLORY


Gazon "20"
Gazon "30"
Floramur mini

Betaflor

DANE TECHNICZNE

Gazon
Długość40cm
Szerokość24cm
Wysokość25cm
Masa25kg
Pokrywa
Długość40cm
Szerokość24cm
Wysokość4cm

OPIS PRODUKTU

Gazony Betaflor przeznaczone są do wykonywania murów oporowych, skarp i ogrodzeń. Ustawione w różnych kombinacjach i obsadzone ne roślinnością, tworzą efektowne i dekoracyjne ściany zieleni, tzw. "wiszące ogrody".

Budowle wykonane z gazonów Betaflor należy posadowić na fundamencie, którego parametry uzależnione są od wielkości konstrukcji i miejscowych warunków gruntowych.

Dzięki zastosowaniu do produkcji gazonów specjalnych kruszyw, są one lekkie i charakteryzują się dużą wytrzymałością konstrukcyjną , mrozoodpornością i dobrymi właściwościami termicznymi.

Norma układania:
10 szt./m2
2,5 szt./mb

KOLORY


Palflor

DANE TECHNICZNE

Gazon
Długość55cm
Szerokość45cm
Wysokość25cm
Masa28kg
Płytka denna
Długość44cm
Szerokość29cm
Wysokość4cm
Łącznik
Długość48cm
Szerokość5cm
Wysokość25cm
Rygiel końcowy
Długość5cm
Szerokość38cm
Wysokość25cm

OPIS PRODUKTU

Gazony Palflor przeznaczone są do wykonywania murów oporowych, ścian dżwiękochłonnych, skarp i ogrodzeń . Ustawione w różnych kombinacjach i obsadzone roślinnością, tworzą efektowne i dekoracyjne ściany zieleni, tzw. "wiszące ogrody".

Budowle wykonane z gazonów Palflor należy posadowić na fundamencie, którego parametry uzależnione są od wielkości konstrukcji i miejscowych warunków gruntowych. W przypadku projektów indywidualnych ścian i murów oporowych o większej wysokości, konieczne jest wykonanie wypełnień betonowych ze zbrojeniem.

Dzięki zastosowaniu do produkcji gazonów specjalnych kruszyw, są one lekkie i charakteryzują się dużą wytrzymałością konstrukcyjną, mrozoodpornością i dobrymi właściwościami termicznymi.

Norma układania:
4 szt./m2 + łączniki
1 szt./mb + łącznik

KOLORY


Floral

DANE TECHNICZNE

Floral
Długość66cm
Szerokość45cm
Wysokość25cm
Masa36kg
Floral mini
Długość49cm
Szerokość34cm
Wysokość25cm
Masa20kg
Płytka denna
Długość28cm
Szerokość20cm
Wysokość4cm

OPIS PRODUKTU

Gazony Floral przeznaczone są do wykonywania ścian dżwiękochłonnych, murów oporowych i skarp.

Ustawione w różnych kombinacjach i obsadzone roślinnością, tworzą efektowne i dekoracyjne ściany zieleni, tzw. "wiszące ogrody". Budowle wykonane z gazonów Floral należy posadowić na fundamencie, którego parametry uzależnione są od wielkości konstrukcji i miejscowych warunków gruntowych.

W przypadku projektów indywidualnych ścian i murów oporowych o większej wysokości, konieczne jest wykonanie wypełnień betonowych ze zbrojeniem.

Dzięki zastosowaniu do produkcji gazonów specjalnych kruszyw, są one lekkie i charakteryzują się dużą wytrzymałością konstrukcyjną, mrozoodpornością i dobrymi właściwościami termicznymi.

Norma układania:
8,4 szt./m2
2,1 szt./mb

KOLORY


Maxflor

DANE TECHNICZNE

Maxflor
Długość60cm
Szerokość40cm
Wysokość25cm
Masa38kg
Maxpół
Długość30cm
Szerokość40cm
Wysokość25cm
Masa25kg

OPIS PRODUKTU

Gazony Maxflor przeznaczone są do wykonywania murów oporowych, ścian dżwiękochłonnych, skarp i ogrodzeń. Ustawione w różnych kombinacjach i obsadzone roślinnością, tworzą efektowne i dekoracyjne ściany zieleni, tzw. "wiszące ogrody".

Budowle wykonane z gazonów Maxflor należy posadowić na fundamencie, którego parametry uzależnione są od wielkości konstrukcji i miejscowych warunków gruntowych. W przypadku projektów indywidualnych ścian i murów oporowych o większej wysokości, konieczne jest wykonanie wypełnień betonowych ze zbrojeniem.

Dzięki zastosowaniu do produkcji gazonów specjalnych kruszyw, są one lekkie i charakteryzują się dużą wytrzymałością konstrukcyjną, mrozoodpornością i dobrymi właściwościami termicznymi.

Norma układania:
6,5 szt./m2
1,7 szt./mb

KOLORY


Floris

DANE TECHNICZNE

Floris
Długość30cm
Szerokość20cm
Wysokość20cm
 

OPIS PRODUKTU

Gazony Floris przeznaczone są wykonywania niedużych murków oporowych, skarp i obramowań zieleni. Ustawione w różnych kombinacjach np. w połączeniu z gazonem Floramur mini i obsadzone roślinnością tworzą efektowne i dekoracyjne ściany zieleni, tzw. "wiszące ogrody".

Dzięki zastosowaniu do produkcji gazonów specjalnych kruszyw są one lekkie i charakteryzują się dużą wytrzymałością konstrukcyjną, mrozoodpornością i dobrymi właściwościami termicznymi.

Norma układania:
16,5 szt./m2
3,3 szt./mb

KOLORY